900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Col·lectius atesos
colectius_450x200

Donem suport a les persones que ens necessiten, independentment de la seva ubicació. Ens ocupem dels col·lectius més vulnerables a casa nostra, de les persones que arriben al país fugint de la pobresa o dels conflictes bèl·lics i dels que viuen fora de les nostres fronteres.

Tipologia de col·lectius

La gent gran i les seves famílies

La soledat, l’escassetat de recursos econòmics o els problemes de salut són algunes de les principals dificultats a què s’enfronta la gent gran. Per això, la Creu Roja treballa per donar una resposta integral a les seves necessitats, afavorint la seva inclusió social i autonomia, a més de la tranquil·litat i benestar del seu entorn familiar. Més informació.

Persones amb dependència

Aconseguir que les persones amb dependència puguin viure el màxim temps possible al seu domicili, en les millors condicons possibles, és un dels principals eixos d’actuació de la Creu Roja. 

Persones cuidadores

Les persones amb nivells de dependència elevats necessiten una atenció constant dels seus cuidadors i cuidadores. Però, a les persones encarregades d’aquesta tasca, també els cal suport i descans i, conscient d’això, la Creu Roja ha posat en marxa programes per donar-los l’ajuda que necessiten. Més informació.

Persones d'orígen immigrant, refugiades i sol·licitants d'asil

Per a la integració social de la població nouvinguda, la Creu Roja compta amb serveis d’acollida, assessorament legal, suport psicològic o de suport en la recerca de feina, entre d’altres.

Població reclusa i exreclusa

Amb aquest col·lectiu, la Creu Roja treballa principalment per a la seva reinserció social. Per això, realitza activitats de reinserció als propis centres penitenciaris, facilita  el desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat o impulsa programes d’ocupació per a aquest col·lectiu.

Persones sense sostre

Per a les persones sense sostre, la Creu Roja compta amb centre d’acollida, residències o centres de dia i les ajuda a cobrir les seves necessitats bàsiques.

Població en risc de pobresa i exclusió social

Enmig del context de crisi econòmica, ha crescut el nombre de persones que es troben en aquesta situació i la Creu Roja ha reforçat els seus projectes per cobrir necessitats bàsiques de la població, com ara el Programa d’Aliments, a més de posar en marxa noves accions, com el repartiment de kits de suport social.

Persones amb discapacitat

La Creu Roja desenvolupa projectes per promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat, a més de la seva participació en l’entorn comunitari i en activitats d’oci. Entre d’altres serveis, ofereix un servei de bany adaptat a les platges.

Persones malaltes

Més enllà de l’atenció sanitària, alguns projectes de la Creu Roja estan adreçats a cobrir les necessitats socials, de suport psicològic o emocional de les persones malaltes.

Infància i joventut en dificultat social

Arreu de Catalunya, la Creu Roja desenvolupa projectes per a la integració social dels menors i adolescents en dificultat social, a més de comptar amb ludoteques i altres espais d’oci, entre d’altres activitats.

Dones en situació de dificultat social

La institució humanitària ofereix a les dones en situació de dificultat serveis acolliment, atenció i assessorament, a més de desenvolupar programes d’ocupació adreçats a aquest col·lectiu, entre d’altres serveis.

Persones amb drogodependència i exdrogodependents

Per garantir una atenció integral d’aquest col·lectiu, la Creu Roja compta amb diversos centres amb equips multidisciplinars de professionals, que els ofereixen suport sanitari, social, educatiu i psicològic, a més d’assessorament legal, entre d’altres serveis.

Persones afectades pel VIH/SIDA

La Creu Roja desenvolupa serveis d’assistència a domicili adreçats a les persones afectades pel VIH/SIDA, a més de realitzar accions informatives, preventives i de sensibilització adreçades a grups de risc.

Persones amb dificultats d’accés al mercat laboral

Per donar assessorament laboral i facilitar l’accés de les persones en situació vulnerable al mercat de treball, la Creu Roja desenvolupa diversos programes d'orientació i recerca de feina. Més informació.

Alumnes i estudiants

Per als membres de la institució i el conjunt de la ciutadania, la Creu Roja desenvolupa diversos cursos sobre temàtiques relacionades amb els seus projectes a través del seu àmbit de Formació i Voluntariat.

 

Persones desaparegudes

Un dels Equips de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de la Creu Roja és el de Recerca i Rastreig amb gossos, especialitzat en la recerca de persones desaparegudes.

Població analfabeta

Població en general

Per conscienciar el conjunt de la ciutadania sobre les necessitats dels col·lectius més vulnerables tant a casa nostra com a la resta del món, la Creu Roja desenvolupa diverses accions de sensibilització. Algunes d’elles també tenen per objectiu prevenir les conductes de risc.

Contacte

Demana més informació al nostre email de contacte.

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja