900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Comité Internacional de la Creu Roja (CICR)

És una organització independent, privada i neutral, que actua a nivell internacional per protegir i socórrer les víctimes dels conflictes armats. El Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) té seu central a Ginebra i compta amb oficines a 80 països.

Pot actuar en tres tipus de situacions:

  1. Conflictes armats internacionals
  2. Conflictes armats no internacionals.
  3. Disturbis o tensions internes.

En situacions d’aquest tipus, el CICR pot desenvolupar les següents funcions, segons el que estableixen els quatre Convenis de Ginebra i el Protocol Addicional:

  • Visites per comprovar les condicions materials i psicològiques dels detinguts.
  • Intervencions davant de les autoritats cada vegada que es comprovi la necessitat de prendre mesures per millorar el tracte dels presos o els detinguts.
  • Redacció d’informes, després de les visites, de caràcter confidencial. La política de discreció permet al CICR complir amb la seva missió, perquè, si fes públics els informes, probablement se li tancarien les portes de les presons i les fronteres.
  • Prestar assistència sanitària i de socors, a més de subministrar aliment i aigua als civils.
  • Supervisar el compliment del Dret Internacional Humanitari (DIH) i fer de mediador neutral.
  • Buscar persones desaparegudes o intercanviar missatges entre familiars separats per un conflicte. Per això, compta amb el web: www.familylinks.icrc.org

Per actuar en situacions d’aquest tipus, el  CICR compta amb l’anomenat Dret d’Iniciativa, és a dir, pot oferir els seus serveis a les parts en conflicte, sense que aquestes puguin al·legar ingerència interna als assumptes del seu país.

El CICR també és el responsable d’aprovar les sol·licituds d’ingrés al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja de les Societats Nacionals.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació mitjançant el nostre email de contacte.

Telèfon: 93 300 65 65

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja