900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Observatori de Vulnerabilitat
27-07-2011
observatori_vulnerabilitat__2_450x300
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.
  • La pèrdua del lloc de treball provoca que cada vegada més famílies s’apropin als serveis socials i a entitats humanitàries com la Creu Roja per demanar ajuda.
  • Les despeses en habitatge s’emporten gran part dels baixos ingressos d’aquestes famílies i no permeten fer front a la resta de necessitats.
  • L’escassetat de recursos es tradueix en dificultats per alimentar i vestir els infants, incapacitat per invertir en la seva educació i temps d’oci, o bé problemes per mantenir l’habitatge a una temperatura adequada.
  • Són conclusions extretes del primer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya.

La Creu Roja a Catalunya ha presentat dimecres 27 de juliol el primer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de l’entitat. Aquest estudi pilot té el nom de “L’impacte de la crisi en la infància i les famílies” i té com a objectiu apropar-se als usuàries i usuàries dels programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social de la Creu Roja per tal d’avaluar la incidència dels projectes sobre aquestes persones i poder detectar noves necessitats per adaptar així l’actuació humanitària de l’entitat a la variable realitat social.

El president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, ha presentat l’informe i ha destacat que, a part de servir per a conèixer la situació de les persones usuàries de l’entitat i facilitar la millora continuada dels projectes que duu a terme la institució humanitària, l’Observatori neix amb la voluntat de sensibilitzar l’opinió pública en general i, particularment, els responsables polític, sobre els efectes que produeix el context socioeconòmic en les persones.


Nous perfils d’exclusió social
L’informe, que ha estat elaborat després de realitzar 409 enquestes a persones usuàries de l’entitat, destaca el creixement de la pobresa entre les famílies usuàries, principalment, a causa de la pèrdua de llocs de treball. Tan sols un 15% de les persones enquestades treballa i un 68% està a l’atur amb o sense prestació. El 87% de les llars de la mostra han reduït els ingressos durant els últims dos anys per la pèrdua de feina d’un o més membres del nucli familiar. De fet, el 68% dels ingressos d’aquestes famílies, que se situen en una mitjana de 550 euros, provenen dels sous d’aquells que són actius laboralment i de les diferents prestacions (atur, renda mínima d’inserció, protecció a la família, malaltia, jubilació). En aquest context, un 93% de les persones enquestades es troben per sota del llindar de la pobresa (amb ingressos iguals o inferiors a 700 euros).

Destaca  també el fet que 4 de cada 10 persones enquestades no havien demanat mai ajuda bàsica a la Creu Roja ni a cap altra institució, dada que mostra com la pobresa ha arribat a nous perfils de famílies que fins ara no havien necessitat cap tipus d’ajut.


Més del 70% dels ingressos per pagar l’habitatge
Les famílies que conformen aquest estudi destinen més del 70% del total dels ingressos de la llar a pagar el cost de l’habitatge, que en el 70% dels casos és d’arrendament. Així doncs, el pagament del lloguer més les despeses de mantenir la llar acaben ocupant gairebé la totalitat dels ingressos del nucli familiar. Això fa que aquestes famílies tinguin molts problemes alhora de satisfer algunes necessitats. Per exemple, respecte les despeses de la llar, un 42% de les persones enquestades manifesta que no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada per falta de diners.


La infància, la més afectada
On més dificultats genera aquesta falta d’ingressos és en les despeses d’aquelles famílies que tenen fills al seu càrrec. Pel que fa a l’alimentació, una tercera part de les famílies no es pot permetre donar carn ni peix als seus fills almenys una vegada al dia. D’altra banda, un 25% de les famílies no pot pagar el menjador escolar, un servei que resulta mol útil per a proporcionar a l’infant una alimentació equilibrada.

La roba dels fills també suposa un esforç destacat per a les famílies de la mostra. Un 55% dels infants a càrrec de les persones enquestades no disposa de roba nova, mentre que un 30% de les famílies no es pot permetre dos parells de sabates adequats per als seus fills.

D’altra banda, l’escassetat de recursos econòmics també implica la impossibilitat de fer despeses en l’educació i l’oci dels infants. Per exemple, un 27% dels infants no realitza cap activitat extraescolar, un 38% no pot assistir a casals d’estiu i un 31% no té llibres de lectura adequats per a la seva edat. Pel que fa al temps lliure, el 65% de les famílies no es pot permetre activitats d’oci amb els fills i filles de manera regular.

Descarrega't aquí el 1er Informe de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja.

Informació Relacionada
Cercador de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja