900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Voluntariat
 

Documentació:

Dades:

El perfil del voluntariat de la Creu Roja a Catalunya, a març de 2011, és el següent:

  • Les dones representen el 52,2% del voluntariat, mentre que els homes sumen el 47,8%.
  • Les persones d’entre 21 i 30 anys són el 29,34% del voluntariat, seguides de la franja 31-40 anys, que representa el 24,37% del total.
  • La resta del voluntariat es distribueix de la manera següent: el 12,94% va dels 16 als 21 anys; el 12,86% dels 41 als 50, el 9,31% dels 51 als 60 anys i el 11,19% és major de 60.
  • El voluntariat compta amb estudis secundaris en un 38,5% dels casos. El 38% té estudis superiors; el 18,7%, primaris; i el 4,8% altres nivells de formació.
  • La franja majoritària de voluntariat se situa en els plans de socors i emergències (36,5%) i d’intervenció social (35,5%), seguida dels plans de Joventut (10,6%) i de Voluntariat i Participació (8,9%). La resta de plans suposen el 8,5%.
FAQs

Pregunta:  Quina és l'edat mínima per a ser voluntari/ària?
Resposta:  16 anys.

Pregunta:  Amb 14/15 anys podria realitzar alguna tasca com a voluntari/ària de la Creu Roja?
Resposta: Una persona es pot fer  voluntària de la Creu Roja amb 16 anys, però, en algunes assemblees de Creu Roja, existeix el Projecte Franja, projecte de Creu Roja Joventut adreçat al col·lectiu de nois/es d' entre 14 i 15 anys que estiguin interessats/des a incorporar-se a l'activitat voluntària. La raó per la qual es va creure necessari crear aquest projecte va ser motivar un grup de nois/es, mitjançant activitats formatives, accions pràctiques i activitats de lleure, per poder així facilitar una millor incorporació a l'acció voluntària de la Creu Roja. 
Durant el període en què aquest grup de joves pertany al "GRUP FRANJA", es realitzen (sempre fora d'horari escolar) tallers, formacions (Persones amb discapacitat, Infància, Medi Ambient, Gent Gran, Educació per a la Salut i Cooperació Internacional), visites i/o col·laboracions amb alguns projectes que es realitzen a la Creu Roja, com ara la Campanya de Reis, a més d’activitats pròpies del grup i sortides o activitats de lleure.


Pregunta:  Quina és la disponibilitat de temps que es requereix per ser voluntari/ària?
Resposta:  Aquesta disponibilitat de temps pot ser flexible, encara que l’ideal seria que puguessis participar de manera continuada dedicant aproximadament unes tres hores setmanals durant com a mínim un any.

Pregunta:  En quin horari es pot participar com a voluntari/ària?
Resposta:  Depèn de l’activitat on participis, però el que sí que demanem és que puguis participar de manera continuada dedicant aproximadament unes tres hores setmanals durant com a mínim un any, però, igualment, aquesta dedicació, depenent de la teva disponibilitat de temps, pot ser flexible. Quan assisteixis a l’entrevista, en plantejar la teva disponibilitat de temps, t’explicaran els horaris i els dies de funcionament de les diferents activitats i et podran orientar on podries col·laborar. 

Pregunta:  Si no disposo d’uns dies i d’uns horaris fixes al llarg de la setmana, podria col·laborar en diferents dies i horaris?
Resposta:  Quan assisteixis a l’entrevista, en plantejar la teva variada disponibilitat de temps, la persona que t’atengui t’ajudarà a trobar un tipus d’activitat que no requereixi d’un dies i horari fix perquè puguis participar.

Pregunta:  Es necessita alguna formació específica per ser voluntari/ària?
Resposta:  Per ser voluntari/ària es requereix la formació que Creu Roja proporciona per a les persones que es volen incorporar com a voluntàries: el  curs de Formació Bàsica Institucional (curs de coneixement de l’Entitat per incorporar-se a la mateixa) i el curs de Formació per a la Intervenció (curs que capacita per actuar en un àmbit d’actuació determinat de l’entitat). 

Pregunta:  Davant d’un desastre natural produït en un altre país, puc anar a col·laborar com a voluntari en el lloc d’emergència?
Resposta:  
No podem incorporar-te en la nostra activitat en aquell moment, atès que enviem personal especialitzat i format per a emergències al lloc dels desastres. En el nostre model d'intervenció, la principal eina és treballar a través de la Creu Roja local. Els voluntaris i voluntàries de la Creu Roja local són els primers a arribar, els qui coneixen la zona i l’idioma. Els escassos especialistes que enviem des de la Creu Roja Espanyola van en suport a aquest personal local i han estat formats i entrenats, d'acord amb els estàndards internacionals de la nostra organització, per facilitar el treball en plena coordinació amb altres Societats Nacionals de la Creu Roja amb què treballem. La Creu Roja Espanyola posseeix Unitats de Resposta immediata davant d’emergències en àrees de Salut, Logística, Telecomunicacions, Distribució de Socors i Aigua i Sanejament. De tota manera, si desitges oferir una part del teu temps lliure a la Creu Roja, pots dirigir-te a l'assemblea local més pròxima al teu lloc de residència, on seràs degudament atès/a. I, en un futur, si reuneixes el perfil per a cooperació internacional i un cop tinguis la formació necessària, podries optar a  integrar-te en les unitats d'emergència o treballar com a delegat de la CRE i entrar en el procés de selecció per als pròxims cursos de formació que la institució tingui programats per a futures intervencions de Cooperació Internacional.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Telèfon: 93 300 65 65

Formació Bàsica Institucional online

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja