900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
 

Objectius

  • Donar la protecció i socors a les persones afectades per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malalties, epidèmies i altres riscos o sinistres col·lectius i similars, així com la

  • Prevenció dels danys causats pels mateixos, participant en les actuacions que resultin necessàries, en la forma establerta en les lleis i en els plans nacionals i territorials corresponents.

Funcions

  • Fer front a les diferents situacions provocades per la manifestació del risc, col·laborant en la resolució del mateix, oferint respostes de forma immediata i urgent sense oblidar un plantejament d’ajuda sostinguda, identificant aquelles activitats que Creu Roja pot realitzar o desenvolupar, i les quals s’integraran en els Plans de Protecció Civil.

  • Identificar els recursos de les organitzacions, determinar funcions i responsabilitats, desenvolupar procediments i programar activitats de preparació pels desastres destinades a garantir que tot estigui llest i a temps per poder afrontar el desastre i que la intervenció sigui efectiva.

  • Donar cobertura socio-sanitaria als actes de risc previsible tant en el medi terrestre com en el medi aquàtic.

  • Donar suport a les assemblees de la Creu Roja que desenvolupen el programa de Salvament Maritim i que atenen les activitats de: salvament de vides humanes, recerca i rescat de persones desaparegudes en zona de costa, recolzament en operacions de recerca de supervivents, recolzament a les activitats de lluita contra la contaminació i remolc d’embarcacions en perill.

Contact

Adress: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Ask for more information at our Aid and Emergencies contact.

Phone: +34 93 489 00 09

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja