900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Una de cada tres persones grans han ajudat per primer cop algun familiar en els darrers dos anys
14-06-2012
Fotowebestudi
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.
El suport de la gent gran constitueix un pilar de contenció imprescindible davant de l’impacte de la crisi sobre els seus fills i familiars.

7 de cada 10 persones grans han vist disminuir la seva capacitat d’estalvi, per l’encariment dels preus o per haver d’ajudar el seu entorn familiar.

El 13% de les persones enquestades ha deixat de rebre alguna ajuda del seu entorn social i familiar.

7 de cada 10 persones pensen que aquesta crisi és més greu que les anteriors i estan angoixades pel seu futur i pel dels seus fills. Creuen que les generacions més joves viuran pitjor pel deteriorament de l’Estat del Benestar.


El suport de la gent gran constitueix un pilar de contenció imprescindible per pal·liar l’impacte social de la crisi sobre el seu entorn familiar. Segons el tercer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, una de tres persones grans usuàries de la institució humanitària han ajudat per primera vegada algun familiar durant els darrers dos anys.

Sota el títol “L’impacte de la crisi en les persones grans”, el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, ha presentat aquest estudi aquest dijous, 14 de juny, a la Casa del Mar de Barcelona durant la III Conferència Tècnica de Crisi de la Creu Roja a Catalunya. Per realitzar-lo, l’Observatori de Vulnerabilitat ha enquestat 674 persones majors de 65 anys usuàries de la Creu Roja entre mitjans de març i finals d’abril.

Les persones enquestades corresponen a tots els projectes i serveis de la Creu Roja adreçats a les persones grans (que l’any passat van atendre 45.031 usuaris) i 164 d’elles són usuàries de projectes de lluita contra la pobresa com els kits de suport social o el Programa d’Aliments. Les dones vídues d’entre 70 i 80 anys representen el perfil majoritari entre les persones enquestades, el 60% de les quals viuen acompanyades i el 40% soles.

Una de les principals conclusions de l’estudi és que s’estan invertint el fluxos de solidaritat intergeneracional propis de l’Estat del Benestar, pels quals les generacions més joves contribueixen al benestar de la gent gran finançant el sistema de pensions. Segons l’Observatori de Vulnerabilitat, ara són cada vegada més les persones grans les que donen suport a les generacions més joves. Del total de persones enquestades, un 20% presten ajuda econòmica als seus fills, un 10% els proporcionen ajuda alimentària i un 6,5% han acollit algun familiar a casa. Per això, l’estudi de la Creu Roja remarca que qualsevol mesura o política pública referent a les persones grans també pot tenir repercussions sobre la resta de la xarxa familiar i social.

El suport que han hagut de prestar als seus fills i familiars i, sobretot, l’encariment dels preus, expliquen que hagi disminuït la capacitat d’estalvi de 7 de cada 10 persones grans. Per això, el 57% de les persones enquestades diuen estar molt o bastant afectades pel context econòmic actual, tot i que, a diferència d’altres franges d’edat, el 65,7% viu en un habitatge de propietat i el 90% compta amb una pensió que li proporciona una font d’ingressos fixes. El tram que va dels 550 als 900 euros d’ingressos mensuals concentra el major grup de persones enquestades i representa el 36% del total.

Les persones grans amb un perfil més vulnerable són les usuàries dels projectes de lluita contra la pobresa (Grup de Pobresa), entre les quals el 90% recorre a la Creu Roja per rebre ajuda alimentària. Tot i això, l’impacte de la crisi econòmica s’està estenent cada vegada més entre els usuaris de tots els programes de gent gran i atenció a la dependència de la Creu Roja, un 11% dels quals ha sol·licitat ajuda alimentària o bàsica durant el 2011.

L’impacte de la crisi econòmica té conseqüències sobre l’alimentació, ja que, tot i que un 78,2% del total de persones enquestades segueix una alimentació variada, el 19% no pot comprar amb regularitat ni peix ni carn. A més, en el cas del Grup de Pobresa, la meitat no pot comprar habitualment fruita, verdura o làctics.

Les mesures d’estalvi adoptades per les persones grans també les han privat de productes o serveis fonamentals per a la seva qualitat de vida. Un 30% no pot anar al dentista o a revisar-se la vista, percentatges que s’eleven per sobre del 50% entre els beneficiaris dels projectes de lluita contra la pobresa.

Un altra fenomen freqüent entre les persones enquestades és la pobresa energètica. Del conjunt de persones enquestades, un 25% no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada (un 54,3% al Grup Pobresa). En aquestes circumstàncies, la majoria de persones enquestades, fins el 80%, tampoc no poden permetre’s cap despesa en oci i lleure.

Un 13% ha deixat de rebre alguna ajuda en els darrers anys

Malgrat les dificultats que estan travessant les persones grans, un 13% ha deixat de rebre alguna ajuda durant els darrers dos anys (el 31% al Grup Pobresa). Això no obstant, el 44% de la gent gran segueix comptant amb l’ajuda dels seus fills, o bé dels serveis socials. Un 50% rep suport econòmic, el 20% ha anat a viure a casa d’algun familiar i la mateixa proporció rep ajuda de l’administració pública.

Pel que fa a les seves perspectives de futur, 7 de cada 10 persones grans estan angoixades sobre quina serà la seva situació i la dels seus familiars i consideren que aquesta crisi és pitjor que les que han viscut anteriorment. Les persones grans perceben que, a conseqüència de la ruptura del progrés social i el deteriorament l’Estat del Benestar, els seus fills i néts viuran pitjor que ells.
 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja