900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
FAQs - Fes un Donatiu

Pregunta: Com puc ajudar?
Resposta:

  • Amb donatius
  • Aportacions regulars o periòdiques
  • Aportacions úniques/puntuals

Pregunta: Puc fer donatius per diferents operacions?
Resposta: Sí, no hi ha limitació al respecte.

Pregunta: Com puc fer donatius en una moneda que no apareix al formulari?
Resposta: S’ha de fer el canvi a euros mitjançant una entitat bancària.

Pregunta: Quines targetes puc utilitzar?
Resposta: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

Pregunta: Puc fer donatius sense donar dades personals?
Resposta: Sí, la donació pot ser anònima. Aquesta opció, però, condiciona no poder emetre el certificat d’Hisenda corresponent.

Pregunta: On van a parar els meus diners?
Resposta: Al projecte que hagis escollit.

Pregunta: Quin tipus de deducció puc tenir?
Resposta: Si vostè és persona física, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques preveu una deducció del 25% de les seves aportacions. En el cas de persones jurídiques, vostè pot deduïr-se el 35% de l’import del donatiu sobre la quota íntegra de l’Impost de Societats.
La quantitat deduïble no superarà el 10% de la base impositiva, podent deduïrse les quantitats excedents en exercicis posteriors fins a un màxim de 10 anys.
Veure Llei 49/2002.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació al nostre contacte per fer un donatiu a la Creu Roja.

Telèfon: 900 22 11 22

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja