900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
El RACC i la Creu Roja sol·liciten que la formació en primers auxilis sigui obligatòria en l’Educació Secundària Obligatòria
19-03-2013
BFtksgCCYAAAKmc (450x338)
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.
6 de cada 10 conductors catalans no ha rebut cap tipus de formació relacionada amb primers auxilis.
Tenir coneixements bàsics de primers auxilis (teòrics i pràctics) pot ser decisiu durant la primera hora després d’un accident de trànsit.
Conceptes com la Posició Lateral de Seguretat (PLS), el risc d’ennuegament de la víctima o la maniobra de reanimació són desconeguts per la població catalana.


Barcelona, 19 de març de 2013.- El RACC, entitat líder en l’àmbit de la mobilitat a l’Estat espanyol amb 1.000.000 de socis i sòcies, seguint amb la línia de fomentar una mobilitat més segura i sostenible i de vetllar per la defensa dels usuaris, ha participat en un nou estudi EuroTest, que avalua el coneixement sobre primers auxilis que tenen els conductors europeus.
El president del RACC, Sebastià Salvadó, acompanyat pel president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, han explicat la importància decisiva del coneixement de primers auxilis per a una correcta atenció in situ d’un accidentat de trànsit. Alhora, han reclamat que la formació en primers auxilis sigui obligatòria en l’Educació Secundària Obligatòria, tal com ja passa a diferents països europeus del nostre entorn.
EuroTest és un consorci europeu que té per objectiu protegir els interessos dels consumidors en matèria de mobilitat a través de la realització d’auditories sobre infraestructures i serveis de transport i mobilitat. La metodologia d’aquests estudis és única, fet que permet comparar resultats entre països, aportant valor afegit a les conclusions que s’obtenen. En aquest cas, l’enquesta europea s’ha basat en entrevistes fetes el 2012 a usuaris d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Portugal, República Txeca, Sèrbia i Suïssa.

L’atenció mèdica in situ, fonamental per reduir la mortalitat a la carretera

A banda dels sistemes de prevenció, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca el sistema de tractament mèdic immediat a l’accident com una variable fonamental per la reducció de la mortalitat a la carretera. El coneixement dels usuaris sobre primers auxilis són determinants, ja que una atenció adequada immediatament després d’un accident pot contribuir a reduir la severitat dels seus efectes, a banda d’incrementar el percentatge de supervivència de l’accident.
Quan es produeix un accident de trànsit se succeeixen tres fases temporals, que determinen de forma directa la mortalitat per accident de trànsit:

Fase 1: La defunció és immediata, i és gairebé impossible evitar-la. Aquesta fase representa el 10% del total de morts.
Fase 2: Anomenada l’hora d’or (‘golden hour’), acostuma a passar durant la primera hora després de l’accident. El 75% de les defuncions es produeixen en aquesta fase. 
Fase 3: La defunció succeeix dies o setmanes després de l’accident, i respon a complicacions del tractament inicial. Representa el 15% restant de la mortalitat per accident de trànsit.

Més de 8 de cada 10 morts per accident de trànsit es produeixen durant l’hora posterior a aquest, fonamentalment degut a l’obstrucció de vies aèries o a pèrdua del volum sanguini circulant. És precisament en aquest espai temporal quan es pot evitar el major nombre de defuncions amb una atenció sanitària inicial adequada, en temps i capacitació. Per aquest motiu, la Directiva CE 2000/56 recomana als Estats Membres assegurar que la ciutadania que opti a obtenir la llicència de conduir tinguin nocions mínimes sobre com actuar en cas de viure un accident de trànsit.

Els resultats de l’estudi EuroTest

L’enquesta Eurotest analitza en profunditat el nivell general de coneixement sobre primers auxilis en l’àmbit europeu, avaluant per separat la teoria i la pràctica dels usuaris en els diferents estats europeus. El coneixement dels catalans és, en termes generals, deficient, i dista molt de la mitjana europea, en què aquestes aptituds són, tot i que encara insuficients, destacadament més elevades:

 • 6 de cada 10 catalans no ha rebut mai formació sobre primers auxilis, una situació que dista molt de la mitjana europea, en què aquest percentatge és només del 27%.
 • Dels catalans que sí que han fet el curs de primers auxilis, el 54% l’han rebut per qüestions professionals, un 24% per interès personal i un 22% quan estudiava pel obtenir el carnet de conduir.
 • El percentatge de consciència de formació de primers auxilis vinculada amb la llicència de conduir a Catalunya (22%) és molt menor que en països europeus com Croàcia, Eslovènia o Alemanya, entre altres, que superen el 60%.
 • Catalunya ocupa la darrera posició en el rànquing de confiança dels usuaris per auxiliar persones ferides. Només un 36% dels catalans es veuria capacitat per practicar una assistència en cas d’emergència.
 • Tot i que alguns enquestats catalans tenen formació en primers auxilis, el percentatge de persones que sabrien què fer correctament en cas d’accident de trànsit és 0. De fet, a Catalunya cap de les persones enquestades va saber comprovar l’estat d’una víctima correctament i, per tant, no va saber com actuar.
 • Tot i que en l’àmbit europeu el nivell de confiança d’auxiliar a una persona ferida correctament és més elevat (62%), encara és insuficient. Un 82,2% dels europeus no saben els passos de protocol a seguir.
 • 7 de cada 10 europeus no saben fer l’avaluació de l’escenari i comprovació de l’estat de les víctimes (consciència, respiració, hemorràgies...). A Catalunya, el 0% dels conductors no ho sap fer de forma correcta.
 • Conceptes com la Posició Lateral de Seguretat (PLS) o el tenir en compte el risc d'ennuegament de la víctima són totalment desconeguts per a la població catalana, que tampoc sabrien fer correctament la maniobra de reanimació. En l’àmbit europeu, de mitjana només un 38% sabria col•locar la víctima en PLS.
 • 1 de cada 3 catalans no saben quins són els telèfons d’emergència bàsics. (Mirar gràfic adjunt)


Conclusions

 • Tenir coneixements bàsics de primers auxilis és fonamental per a tot usuari. Un 75% de les morts en carreteres es produeix durant l’hora d’or – l’hora posterior a l’accident-, i la majoria es podrien evitar amb una atenció inicial de primers auxilis correcta.
 • A Catalunya el coneixement teòric bàsic de primers auxilis és gairebé inexistent, reduït majoritàriament a aquelles persones que ho necessiten en els seus àmbits professionals.
 • Gairebé la totalitat de catalans es declara incapacitat per actuar en cas d’emergència, ja que no sap fer l’avaluació de l’escenari i comprovació de l’estat de les víctimes (consciència, respiració, hemorràgies).
 • Pel que fa a coneixement general de primers auxilis, Catalunya es posiciona a la cua d’Europa. Als països europeus més avançats, el coneixement teòric és elevat, però el pràctic és inferior al 15%.
 • Recomanacions
 • El RACC i la Creu Roja demanen a les Administracions competents la inclusió de la formació generalitzada sobre primers auxilis ja a l’educació secundària obligatòria (ESO i Cicles formatius). Aquesta mesura de formació és fonamental per reduir les incapacitats dels futurs conductors.
 • Aquesta formació s’ha de basar en mètodes formatius de gran qualitat, per tal que siguin coneixements fàcils d’assimilar i perdurin en el temps. És fonamental l’adquisició d’aptituds teòriques i pràctiques.
 • Davant el desconeixement de la ciutadania, el RACC i la Creu Roja també demanen al govern central i autonòmic que impulsin campanyes de conscienciació de la importància d’adquirir-los.
Informació Relacionada


 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja