900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Finançament (dades 2016)
distribucio2016

Per poder tirar endavant els seus projectes i l’acció humanitària, la Creu Roja compta amb diverses fonts de finançament. Entre aquestes fonts, figuren:

  • Les quotes dels socis i sòcies.
  • Les subvencions i els ajuts de les administracions públiques.
  • Els beneficis derivats de diversos sortejos autoritzats al seu favor per l’Estat -com el Sorteig d’Or-.
  • Els rendiments del seu patrimoni.
  • Les aportacions i contraprestacions per serveis o prestacions socials, assistencials o d’altra índole.
  • Els recursos cedits per part d’entitats, empreses i particulars.
  • Herències, llegats i donacions.

La captació de fons, mitjançant les quotes dels socis i sòcies i d’altres iniciatives solidàries de la Creu Roja, permet a la institució desenvolupar projectes per atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables amb total independència. Aquest tipus de recursos són especialment importants per desenvolupar els projectes de la Creu Roja en l’àmbit local, on els fons recaptats permeten reforçar i ajustar les accions a les necessitats de l’entorn.

DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITAT D'UNA DONACIÓ DE 100€

 

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació mitjançant el nostre email de contacte.

Telèfon: 93 300 65 65

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja