900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
The Red Cross has attended 819.759 people in 2014, 1 of 3 in projets against powerty
08-07-2015
_MG_3329
The automatic translation from catalan language to other languages might not reproduce exactly the original text.

El nombre de persones ateses en projectes de lluita contra la pobresa (292.645) s’ha mantingut respecte el 2013. L’acció contra la pobresa de la Creu Roja toca sostre, però la institució humanitària aposta per millorar la qualitat de l’atenció, dignificant les ajudes i oferint una atenció integral.  

64.884 infants s’han beneficiat dels projectes d’alimentació infantil.

La Creu Roja ha destinat més del 21% del seu pressupost a projectes de lluita contra la pobresa.

L’entitat ja compta amb 63 Punts de Suport a les Famílies per oferir una atenció integral als seus usuaris. Fins a 2.099 famílies van rebre suport des d’aquests punts el 2014.

La Creu Roja ha distribuït productes bàsics 243.835 persones amb el Pla d’ajuda alimentària de la UE, els kits de suport social i els projectes per cobrir necessitats bàsiques de gent gran.

Durant aquest curs escolar, 614 infants han participat en el projecte d’èxit escolar de Creu Roja Joventut (CRJ).

Els programes d’ocupació han atès 9.445 persones i tenen una taxa d’inserció laboral del 36,74%.

Els socis han crescut un 4,5% fins als 206.252 i les seves quotes s’han elevat d’un 14,64% fins als 16.391.246,16 euros. El voluntariat s’ha mantingut i se situa en 18.668 persones. El nombre total d’empreses col·laboradores ja arriba a les 9.022.

La Creu Roja compta amb 197 punts de presència, amb els quals dóna cobertura a 833 poblacions d’arreu del país (el 84,41% del total).

La Creu Roja a Catalunya va tancar l’any 2014 amb un total de 819.759 persones ateses  (58% dones i 42% homes) en el conjunt dels seus àmbits d’intervenció, de les quals 292.645 (36%) responen a projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.

Els projectes de lluita contra la pobresa

El nombre de beneficiaris dels projectes de lluita contra la pobresa s’han mantingut respecte l’any anterior (292.272 el 2013), però s’ha intensificat la qualitat de l’atenció. Durant el 2014, més del 21% del pressupost de la Creu Roja s’ha destinat a projectes de lluita contra la pobresa i alimentació infantil, enfront del 13,26% de 2013.

La Creu Roja ha apostat per la dignificació dels ajuts i per oferir una atenció integral a les persones en situació vulnerable, no només cobrint les seves necessitats més immediates, sinó promovent la recuperació de la seva autonomia econòmica i personal. Per finançar totes aquestes accions, s’està cercant cada cop més el suport empresarial.

L’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil

L’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, la principal campanya de la Creu Roja de 2014, reuneix diversos d’aquests objectius. Des de maig de l’any passat, la campanya pretén aplegar el màxim de recursos i esforços d’empreses, entitats i de la ciutadania en general en favor d’aquests projectes. En el cas dels projectes d’alimentació infantil, els beneficiaris sí s’incrementen un 11,8% respecte el 2013 fins arribar a 64.884.

A continuació s’exposa el balanç de l’Aliança de 2014 i de l’acumulat fins ara.

    Maig-desembre 2014  Maig 2014 - Juny 2015
Euros recaptats 689.915 890.302
Empreses i entitats col·labodadores 132 264
Activitats solidàries organitzades 122 165
Infants beneficiaris 64.884 (gener-desembre 2014) 24.479 (gener-juny 2015)

En molts dels projectes d’alimentació infantil, s’està treballant per a la dignificació dels ajuts, amb metodologies com les targetes de prepagament, que permeten a les famílies comprar en comerços de proximitat sense que la resta de clients sàpiguen que ho fan amb l’ajut de la Creu Roja, o les beques de menjador a primària o a secundària. Aquests ajuts s’acompanyen en alguns casos de tallers o materials per promoure l’alimentació saludable.

 La distribució d’ajuts bàsics

Al costat d’aquests projectes més innovadors, la Creu Roja segueix distribuït productes bàsics (aliments, productes per a la higiene personal i de la llar, ajuts per pagar subministraments, joguines...) mitjançant els projectes següents:

- Pla d’ajuda alimentària de la UE: 158.050 beneficiaris/àries (39.577 d’alimentació infantil)
- Kits de suport social: 74.099 beneficiaris/àries (19.754 d’alimentació infantil)
- Cobertura de necessitats bàsiques entre la gent gran: 11.686 beneficiaris/àries.
- Ajuts contra la pobresa energètica: 55.257 euros
- Campanya de joguines de Creu Roja Joventut: 29.142 beneficiaris/àries (hivern 2014-2015)

L’atenció integral i l’apoderament de les persones ateses per la Creu Roja

La Creu Roja acompanya les ajudes per cobrir les necessitats més immediates amb d’altres programes per apoderar les persones en situació vulnerable i garantir que puguin recuperar la seva autonomia econòmica i personal, o perquè els infants tinguin un desenvolupament educatiu i intel·lectual adequat. Es tracta de projectes com els següents:

- Programes d’ocupació i inserció laboral: han comptat amb 9.445 persones el 2014 i la taxa d’inserció ha estat del 36,74%. Aquests programes han comptat amb el suport de 3.368 empreses (que faciliten insercions, pràctiques, formacions...).
- Projecte d’èxit escolar de Creu Roja Joventut: s’ajuda a fer els deures als infants o es realitzen diverses activitats educatives i lúdiques. Ha atès 614 infants el curs 2014-2015.

Per tal de proporcionar des d’un sol punt d’atenció els diferents ajuts que necessita cada persona o facilitar el seu accés a programes d’ocupació o de reforç escolar, la Creu Roja està implantant els denominats PSF (Punts de Suport a les Famílies) en diferents municipis i comarques de Catalunya. La Creu Roja va tancar el 2014 amb 63 PSF, on es van atendre un total de 2.099 famílies.

El conjunt d’àmbits d’intervenció de la Creu Roja

El quadre següent mostra les persones ateses en tots els àmbits d’intervenció de la Creu Roja. Cal tenir en compte que el nombre total de persones ateses baixa respecte a l’any anterior (es van atendre 859.691 de 2013). Aquest descens es deu principalment a la disminució de les persones ateses en acció humanitària i emergències (que passen de les 167.291 de l’any 2013 a les 114.028 de 2014), un dels tres eixos d’acció de cooperació internacional.

ÀMBIT PERSONES ATESES
Lluita contra la pobresa

292.645

Socors i emergències 174.657
Cooperació internacional 146.485
Creu Roja Joventut 89.874
Gent gran i atenció a la dependència 40.724
Intervenció Social 35.824
Salut

29.623  

Formació 27.338
Gabinet de Drets Humans 25.988
Ocupació 9.445
Total 819.759*

*El total no és el sumatori, perquè hi ha persones ateses per més d’un projecte.

Per donar suport a tots els àmbits d’intervenció, el Centre de Coordinació de la Creu Roja, espai que funciona les 24 h els 365 dies a l’any, ha realitzat 1.736.828 trucades i intervencions el 2014.

El pressupost de la Creu Roja i el suport social

Tota l’activitat de la Creu Roja s’ha finançat amb 62.839.778,50 euros d’ingressos, el 39,3% dels quals procedeix de fonts de finançament pròpies (socis i sòcies i Sorteig d’or, entre d’altres ingressos) i la resta de donacions i subvencions i prestació de serveis de l’administració pública.

Els socis i sòcies han continuat creixent durant el 2014, passant de 197.226 a 206.252 (57,88% dones, 39,47%  homes i 2,65% empreses) i, paral·lelament, també ho ha fet les seves quotes (de 14.297.593 a 16.391.246,16 euros). El voluntariat s’ha mantingut i se situa en 18.668 persones (54,70% dones i 45,30% homes) i el nombre total d’empreses col·laboradores ja arriba a les 9.022.

Els punts de presència

Per desenvolupar la seva tasca social i humanitària, la Creu Roja compta amb 197 punts de presència, amb els quals dóna cobertura a 833 poblacions d’arreu del país (el 84,41% del total). En tots aquests punts, la Creu Roja compta amb un equip tècnic de 1.168 persones (el 66,35% dones i el 33,65% d’homes).

 
News search

News archived

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja