900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Campanya “#ProtegirLaHumanitat, acabar amb la indiferència”
08-10-2015
imatge_numero_compte
IFRC image
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.

Informació relacionada

 

Campanya “Protegir la humanitat, acabar amb la indiferència”

La Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR) ha llançat aquest 17 de setembre la campanya “Protegir la humanitat, acabar amb la indiferència", amb l’etiqueta #ProtectHumanity. L’objectiu de la campanya és sensibilitzar les institucions, diferents agents socials i econòmics i el conjunt de la ciutadania sobre les dificultats a què s’enfronta la població migrant i refugiada en situació vulnerable arreu del món.

L’oficina de la Creu Roja a la Unió Europea ha adaptat aquesta campanya al context europeu, posant-la en relació amb l’actual crisi de població refugiada a Europa, la més greu des de la II Guerra Mundial. A continuació, es detalla el posicionament de la institució humanitària davant d’aquesta crisi humanitària:

 • Respectar el Dret Internacional. Segons la Convenció Sobre l'Estatut dels Refugiats, feta a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i el Protocol Sobre l'Estatut dels Refugiats, fet a Nova York el 31 de gener de 1967, al qual Espanya es va adherir el 22 de juliol de 1978, les persones que fugen de Conflictes Armats que posen en risc les seves vides, o que pateixen persecució o que han patit o poden patir violacions dels seus Drets Humans, tenen Dret a Protecció internacional.
 • La Creu Roja insta a tots els països d'Europa a unir esforços per compartir l'acollida i protecció dels sol·licitants d'asil i altres refugiats, així com per garantir que l'assistència que es proporciona a totes les persones vulnerables, independentment de la seva situació legal.
 • Respectar i protegir els drets dels migrants - qualsevol que sigui la seva situació jurídica.
 • Suport a les polítiques de migració guiades pel principi de la humanitat i el respecte per la dignitat.
 • Promoure la contribució positiva dels migrants.
 • Establir canals legals per als sol·licitants d'asil accedir a la protecció internacional.
 • Compartir la responsabilitat en l'aplicació d'un sistema europeu comú d'asil.
 • Respectar la dignitat i els drets de tots els migrants en les polítiques de gestió de fronteres.
 • Fer detencions de migrants és una mesura "d’últim recurs".
 • Atendre les necessitats dels migrants als països externs a la UE.
 • Permetre excepcions a les regulacions de visat de la UE i promoure l'expedició de visats humanitaris i de protecció. L’obligació de visat han de ser suspesa pels nacionals i residents de països en una crisi humanitària significativa i on no hi ha oportunitats per a l'expedició de visats al país d'origen, com en el cas de Síria en aquest moment.
 • Assegurar que les persones que fugen dels conflictes tinguin accés efectiu als procediments d'asil de la UE. Els Estats membres de la UE ha de mantenir les seves fronteres obertes a les persones que fugen dels conflictes i establir vies legals adequades i eficaces per a potencials sol·licitants d'asil perquè puguin arribar a territori de la UE i presentar una sol·licitud d'asil amb seguretat i dignitat.
 • No penalitzar l'entrada irregular dels sol·licitants d'asil. L’entrada irregular amb el propòsit de buscar protecció internacional no ha de ser sancionada de conformitat amb l'article 31 de la Convenció de 1951 sobre l' Estatut dels Refugiats.
 • Les Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja estan particularment preocupades perquè els Estats obrin vies d'accés accés legal a la protecció internacional que evitin que les persones que la necessiten i en tenen dret hagin d’exposar les seves vides.
 • Instem a tots els governants a reiterar el seu respecte al Principi de "no devolució", obligació que de tots els Estats d’admetre sol·licitants d’asil al seu territori, que els prohibeix tornar-los cap als països on corren el risc de ser perseguits.
 • Assegurar l'accés efectiu als procediments de reagrupació familiar perquè el dret a la vida familiar sigui una realitat. Això requereix una major reflexió per tal de garantir l'accés efectiu a les ambaixades i consolats a l'estranger, sense obstacles innecessaris com ara proves documentals desproporcionades o requisits de presència injustificats. Això també implica l'assignació de recursos per a l'assistència jurídica i les despeses de viatge i l'escrutini de les pràctiques emprades pels consolats i ambaixades.
 • Els procediments de reunificació de la família han d’estar orientats a la protecció. Les regles i condicions s'han d'aplicar amb flexibilitat, amb una millor comprensió de les realitats dels migrants forçosos, en particular mitjançant l'assignació de recursos adequada per part de les autoritats nacionals i la formació del personal que s'ocupa d'aquestes qüestions.
 • Comprometre’s a reassentar més refugiats. No tots els Estats membres de la UE han adoptat un programa de reassentament nacional, i molts dels que tenen un programa té el potencial d'augmentar les seves quotes. El reassentament és una via jurídica concreta i accessible per a l'accés a la protecció internacional a la UE. Els Estats membres de la UE haurien d'augmentar la seva participació en el reassentament global amb vistes a reassentar a un major nombre de refugiats.
 • Establir llocs de reassentament addicionals per respondre a situacions d'emergència humanitària. El cas de les persones que fugen del conflicte sirià il·lustra la necessitat de donar una resposta immediata a una crisi en desenvolupament, alhora que garanteix la continuïtat de les oportunitats de reassentament per als refugiats des de la resta del món.
 • Donar prioritat als més vulnerables en els programes de reassentament. Els programes de reassentament han de beneficiar als més vulnerables en base a una avaluació de les seves necessitats humanitàries d'acord amb les categories de l'ACNUR: les necessitats de protecció jurídiques i/o físiques, els supervivents de tortura i/o violència, els refugiats amb necessitats mèdiques, les dones i les nenes en situació de risc, nens i adolescents en situació de risc i qualsevol altre grup en necessitat urgent.
 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja