900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
La Creu Roja ha inserit al mercat laboral el 2015 prop de 1.500 persones en risc d’exclusió
26-07-2016
web
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.

Els programes d’Ocupació han atès 9.224 persones, n’han format 2.145 i n’han inserit 1.432; més de la meitat dels casos són dones.

Entre d’altres accions la Creu Roja ofereix la possibilitat de fer formació i pràctiques formatives no laborals en empreses de diversos sectors.


Durant l’any passat es van establir 1.947 cooperacions empresarials.


En els darrers 15 anys la Creu Roja ha atès una mitjana anual de 3.900 persones (55% dones).

El 2015 la Creu Roja va atendre dins els seus programes d’ocupació 9.224 persones, 2.145 de les quals van realitzar accions formatives per tal de desenvolupar les seves capacitats i competències amb la finalitat d’augmentar les possibilitats de trobar una feina. De fet, l’any passat es va traduir en la inserció de 1.432 persones al mercat laboral, el 56% de les quals són dones.

Ara fa 15 anys la Creu Roja va posar en marxa els programes d’Ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat i allunyades del mercat laboral amb la finalitat de promoure’n l’accés a una ocupació en igualtat de condicions i lluitar contra les barreres socials i els prejudicis en la seva entrada al mercat de treball.

 Més accions que apropen les persones al mercat de treball

La Creu Roja treballa també per reforçar l’ocupabilitat de les persones a través del desenvolupament de competències necessàries per a l’accés al mercat de treball. Entre d’altres accions, la institució humanitària ofereix a les persones participants la possibilitat de fer itineraris formatius integrals i pràctiques laborals en empreses de diversos sectors professionals.

En els darrers 15 anys ha format principalment en 10 especialitats diferents prop de 1.380 persones l’any, el 58% dones. Les especialitats més freqüents són el turisme i la hostaleria, els serveis a la comunitat i el comerç.

 

Els perfils de persones ateses per la Creu Roja són diversos i les accions individuals que es duen a terme amb els diferents col·lectius es fan en funció de cada situació i estan orientades a apoderar les persones i millorar les possibilitats de trobar feina; un instrument fonamental per a la seva inclusió. Són persones immigrades i/o sol·licitants d’asil, dones en situació de dificultat social, joves sense qualificació o persones majors de 45 anys, entre d’altres.

 

L’auto-ocupació i l’emprenedoria com a sortida professional

 Una de les vies d’entrada al mercat laboral és l’auto-ocupació i l’emprenedoria. La Creu Roja ofereix suport i assessorament a les persones que volen crear una empresa pròpia i aquelles que ja la tenen però que necessiten un acompanyament per consolidar-la. Durant l’any 2015 s’han creat 20 empreses i s’ha donat suport a la consolidació de 24 empreses més.

 Les aliances amb l’empresa i l’administració

 La cooperació entre l’empresa i les entitats socials en matèria d’inserció laboral és una aliança que beneficia la pròpia empresa i a llarg termini a tot el conjunt de la societat. Per això la Creu Roja promou el compromís de la societat, l’empresa i les administracions amb el seu entorn més proper. Durant el 2015 es van establir 1.947 aliances empresarials que han permès gestionar 540 ofertes laborals.

 Els programes d’Ocupació de la Creu Roja compten també amb el suport econòmic del Fons Social Europeu, així com d’altres administracions públiques i empreses privades.

 800 insercions l’any en els darrers 15 anys

 Des de l’inici dels programes d’Ocupacicó, la Creu Roja insereix anualment al mercat laboral una mitjana de 800 persones en situació de vulnerabilitat social. D’aquestes 800 insercions, el 97% s’han fet a través de contractes per compte aliè i el 65% mitjançant contractes a temps complet.

 En tot aquest temps, la institució humanitària ha atès una mitjana anual de 3.900 persones (55% dones) i n’ha format prop de 1.400 cada any, ampliant les seves habilitats i potenciant-ne el seu talent per a situar-les en millors condicions per a la recerca de feina.

Per a més informació sobre la tasca que realitza la Creu Roja a Catalunya en matèria d’ocupació, vegeu aquest enllaç: https://youtu.be/odHK2Xpi85U

 

Informació Relacionada
 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja