902 22 22 92

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Most people assisted by the Red Cross do not qualify for a retirement pension
30-03-2017
COMEDOR_7
The automatic translation from catalan language to other languages might not reproduce exactly the original text.
El 40,6% de les persones en situació vulnerable ateses per la Creu Roja pateixen pobresa cronificada, és a dir, des de fa tres anys o més. Aquest percentatge s’eleva al 62,34% entre les persones majors de 60 anys.

8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja pateixen pobresa severa, és a dir, són llars on s’ingressen menys de 1.193,3 euros al mes (en llars de quatre persones).

La majoria de persones ateses per la Creu Roja no compleixen els requisits per rebre la pensió contributiva de jubilació. El 17% no ha cotitzat mai i els que sí ho han fet ho han fet durant períodes de temps molt curts: 3 anys (de 18 a 29 anys), 5 anys (de 30 a 39), 8 anys (de 40 a 49), 11 anys (de 50 a 59) i 16 (més de 60 anys).

Tenint en compte que el temps de cotització mínim per rebre una pensió no contributiva és de 15 anys (havent cotitzat almenys 2 en els últims 15), la Creu Roja demana a les institucions públiques solucions per garantir una vellesa digna a les persones en situació de vulnerabilitat. També preocupant és que el 12% d’enquestats diguin no saber si han cotitzat o no, cosa que mostra la necessitat de donar major assessorament sobre el tema.

Aquesta és una de les principals conclusions del 10è estudi de L’Observatori de la Creu Roja, “La cronificació de la pobresa”, que s’ha presentat avui, dijous 30 de març, a la seu de la institució humanitària. L’estudi mesura tant la durada com la intensitat de la pobresa. Pel que a la durada, indicada que el 40,6% de les persones enquestades pateixen pobresa cronificada, és a dir, des de fa més de tres anys. En quant a la intensitat, conclou que 8 de cada 10 persones enquestades pateixen pobresa greu, és a dir, viuen en llars amb ingressos inferiors a 568,3 euros al mes (import en llars d’una persona).

L’estudi parteix d’un mostra de 1.142 persones enquestades (el 66,5% dones i el 33,5% homes), totes elles ateses en programes per a persones en situació d’extrema vulnerabilitat de la Creu Roja. Majoritàriament són persones de mitjana edat, d’origen autòcton i estranger a parts iguals (en el segon cas, majoritàriament del Marroc) i que viuen en família (parella i fills  o monoparental, amb dona al capdavant). Cal destacar l’elevat percentatge (37,8%) de famílies formades per 5 o més fills.

D’entre el total de persones enquestades, el 84% formen part de la població activa. Entre elles, el 32% tenen feina (24% amb contracte i 8% sense contracte)  i el 68% estan desocupades. El seu nivell d’ingressos és baix: el 36,3% ingressen entre 301 i 600 euros al mes, el 12% no té cap ingrés i tan sols el 10,3% ingressa més de 1.000 euros. Les seves fonts majoritàries d’ingressos són les prestacions i el subsididi d’atur (45,3%) i el salari (41,5%) procedent d’una feina amb o sense contracte. 

La situació laboral

L’estudi constata que tenir un contracte laboral no garanteix els ingressos necessaris per una vida digna. Tot i que ha pujat 5 punts el percentatge d’enquestats amb contracte laboral des de 2014 fins arribar al 24, la seva situació socioeconòmica no ha millorat. Fins a 4 de cada 10 persones amb feina cobren per sota del salari mínim (655,2 euros al mes), amb feines a temps complert o parcial.

Quant als que no treballen (68%), el 45,1% van perdre la feina fa més de dos anys, situació que afecta en major mesura les persones majors de 50 anys, especialment les dones.

Les necessitats bàsiques, en risc

  • Un 40,8% de les persones enquestades no poden menjar regularment carn o peix, 3,6 punts més que el 2011.
  • El 35,2% de persones enquestades no poden pagar la hipoteca i el lloguer i el 54,7% manté deutes relacionats amb despeses de la llar.
  • El 81% pateix pobresa energètica, 40 punts més des de 2011.
  • El 76,1% dels que tenen fills i filles no ha pogut cobrir les seves necessitats d’escolarització
  • Es veuen completament privats del dret a la cultura. El 90,3% no pot fer cap activitat cultural, d’oci o lleure per problemes econòmics.
  • El 100% dels enquestats tenen problemes de salut (física o emocional).
  • El 72% considera que té afectacions emocionals i el 50,8% físiques. La incidència d’afectacions emocionals no varia significativament respecte a estudis anteriors, però sí s’incrementa 18,5 punts el percentatge de persones enquestades amb dolències físiques, cosa que es pot deure a somatització d’afectacions emocionals mantingudes en el temps.

Percepcions i expectatives

Paradoxalment, moltes persones perceben la seva situació com a menys greu del que és (el 23,2% es veu igual que la majoria de la població), ja sigui perquè han rebaixat expectatives o per la baixada generalitzada del nivell de vida del seu entorn.

Més de 230.000 persones ateses en programes de pobresa

Davant d’aquesta situació, la Creu Roja va atendre més de 230.000 persones en programes de lluita contra la pobresa durant el 2016. Aquest programes contemplen la distribució d’aliments i d’altres productes de primera necessitat (productes d’higiene, roba…), el pagament de rebuts de subministraments, la prevenció de l’exclusió escolar, l’atenció a persones sense llar, etc. Així per exemple, a través de la campanya de l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, que pretén garantir una nutrició saludable als infants de les famílies en situació de pobresa severa, es van repartir més de 66.000 ajuts durant el 2016.

Per tal de promoure la recuperació de l’autonomia de les persones en situació vulnerable, la Creu Roja també en va atendre 7.517 als seus programes d’ocupació i inserció laboral durant el mateix període.

Related Information
Estudi complert

Resum de l'estudi


 

 
News search

News archived

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja