900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
La cronificació de la pobresa
La cronificació de la pobresa - 10è estudi
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.
10è Estudi L'Observatori
30-03-2017 | Estudis | Crisi
La cronificació de la pobresa - 10è estudi
Amb aquest 10è estudi de L’Observatori, hem volgut fer una mirada detallada d’una tendència que, des del
contacte directe de la nostra intervenció amb les persones en situació de risc d’exclusió, hem anat identificant des de l’inici de la llarga situació de crisi socioeconòmica que vivim. Parlem de la cronificació de la pobresa. Per això, ens resulta molt alarmant constatar en aquest estudi que 4 de cada 10 persones que atenem en projectes de lluita contra la pobresa en pateixen.

El 10è estudi de L’Observatori de la Creu Roja, “La cronificació de la pobresa” mesura tant la durada com la intensitat de la pobresa. Pel que fa a la durada, el 40,6% de les persones enquestades pateixen pobresa crònica, és a dir, des de fa més de tres anys. Quant a la intensitat, conclou que 8 de cada 10 persones enquestades pateixen pobresa greu, amb ingressos inferiors a 568,3€ mensuals.

L’informe analitza tant les dificultats que els comporta aquesta situació en l’actualitat per a la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, salut, habitatge… com aquelles que podrien tenir en el futur, en arribar a l’edat de jubilació. Cal tenir en compte que les persones enquestades no compleixen els requisits mínims per accedir a la pensió contributiva de jubilació (15 anys cotitzats, els últims dos compresos en els darrers 15 de vida laboral). Les que tenen entre 50 i 59 anys tan sols han cotitzat una mediana de 11 anys.

Informació Relacionada
Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Telèfon: 900 22 11 22

 

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja