900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
La Creu Roja inicia un projecte per promoure el bon tracte a la gent gran i prevenir els maltractaments
16-06-2017
foto cartel Las Palmas
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.

Es tracta d’un programa estatal, que arrencarà aquest estiu a Catalunya, per prevenir abusos, negligències i tractes inadequats de la gent gran, com ara el maltractament físic, econòmic o sexual, les traves a la seva participació social, les estafes o l’abandonament, entre d’altres. 

La Creu Roja alerta que aquest fenomen està invisibilitzat. A Catalunya, es calcula que el 3% de la gent gran corre el risc de partir maltractaments, cosa que representaria 41.000 persones.

 La Creu Roja inicia el nou projecte “Bon Tracte a les Persones Grans: Promoció del tracte adequat i protecció front el maltractament” a Catalunya. Es tracta d’un projecte estatal de la Creu Roja, que s’ha posat en marxa aquest any 2017 i que arrencarà aquest estiu a Catalunya.  Està dirigit a persones majors de 65 anys que hagin patit o pateixin alguna mena de maltractament, o que es trobin en una situació de risc que les faci especialment vulnerables davant d’aquesta problemàtica, i no tinguin recursos per superar-ho.

La Xarxa Internacional per a la Prevenció del Maltractament a la Gent Gran el defineix  com a “qualsevol acte únic o repetit, o la manca de mesures apropiades, que es produeixen dins de qualsevol relació on hi ha una expectativa de confiança, i que causa dany o angoixa a una persona gran”. Dins d’aquest concepte, s’engloben actituds i comportaments com els abusos, les negligències i tractes inadequats a la gent gran de diferents tipus, com ara el maltractament físic, econòmic o sexual, l’estigmatització per raó d’edat o la infantilització, les traves a la participació social, les estafes a la gent gran o l’abandonament. Aquest fenomen afecta de manera transversal les diferents classes i sectors socials i en major mesura les dones que els homes, i més tenint en compte que les primeres tenen major esperança de vida.

Tot i la incidència social d’aquesta problemàtica, la Creu Roja alerta que està invisibilitzada. A Catalunya, es calcula que el 3% de la gent gran podria estar patint maltractaments de diferents tipus, segons diversos estudis, és a dir, que més de 41.000 persones grans es trobarien en situació de risc. Aquesta xifra podria augmentar en el futur, tenint en compte l’envelliment de la població, per la qual cosa cal prendre mesures urgents i prioritàries per prevenir aquesta problemàtica.

D’altra banda, un estudi elaborat per l'Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans (EIMA) i el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona (UB) de 2015 indica que un 26% de la població coneix casos de maltractament a la gent gran. En molts casos, les persones que perpetren els maltractaments són de la confiança de la gent gran (familiars, cuidadors i cuidadores...), però també ho poden ser professionals de diversos àmbits o persones anònimes, que sovint de forma inconscient, adopten actituds discriminatòries, menystenint les capacitats de la gent gran.

Les accions de prevenció del maltractament a la gent gran de la Creu Roja

El nou projecte de la Creu Roja incorporarà diferents tipus d’accions de prevenció del maltractament, entre elles les següents:

Activitats de sensibilització, informació, assessorament i capacitació per a les persones grans: es duran a terme activitats de sensibilització sobre els factors de risc, la importància de l'autoprotecció, els drets de la gent gran, els recursos disponibles per sortir de la situació de maltractament, accions de formació sobre aquelles competències necessàries per prevenir o afrontar de la millor manera una possible una situació d'abús, negligència o maltractament.
Acompanyaments i mobilitzacions: per possibilitar que la persona gran afronti o es protegeixi de la millor manera possible davant de situacions de maltractament.
Creació d'espais de trobada entre les persones grans i aquelles que els donen un tracte inadequat (en aquells casos que així ho permetin i es prestin a aquest tipus d’intervenció): per afavorir que s’arribi a acords, afavorir la comprensió mútua i promoure un canvi en la relació que abandoni antics patrons tòxics o inadequats.
Suport psicosocial i emocional: tant individualitzat com en forma de grup de suport mutu.
Espais de trobada: on les persones grans puguin participar directament en la resolució del seu problema i el d'altres persones grans en situació semblant a través de la creació de continguts, materials o activitats sobre aquesta problemàtica.
Coordinació amb els Cossos i Forces de Seguretat, entitats públiques i privades, així com altres agents socials: per al treball conjunt i efectiu en la protecció de les persones grans.
Accions dirigides a la societat en general: per trencar els falsos mites sobre l'envelliment i la gent gran, visibilitzar la problemàtica dels maltractaments a la gent gran i promoure la cultura del bon tracte en la societat.

Com detectar el maltractament a la gent gran i com actuar?

Els signes d'alerta són molt variats, de vegades complexos i sovint evolucionen amb el pas del temps. Les marques corporals sense explicació convincent, els canvis bruscos d'humor, la profunda tristesa injustificada, la pèrdua sobtada de poder adquisitiu.. en són alguns d’ells (no concloents).Tot i això, és important destacar que les situacions de soledat, aïllament, deteriorament cognitiu, manca d'autonomia personal i sobrecàrrega de les persones cuidadores, fan més vulnerable a una persona gran davant una eventual situació de maltractament, negligència, abús o tracte inadequat.de la Creu Roja per promoure el bon tracte a la gent gran i prevenir els maltractaments, podeu trucar al telèfon 902 22 22 92.

Informació Relacionada
 
Cercador de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja