900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Un repte davant de la tracta de persones: elevar la protecció de les víctimes, especialment nenes i nens
27-07-2017
FotoArxiu3
Foto de Ira Gelb
La traducción automática desde el catalán a otros idiomas puede no reproducir exactamente el texto original.

La tracta de persones és una greu vulneració de drets humans, en què se segresten persones, per engany o ús de la força, per explotar-les després tant laboralment, com en la prostitució, la mendicitat, el tràfic d'òrgans, etc.

A Barcelona, la Creu Roja contribueix a prevenir i lluitar contra el Tràfic d’Éssers Humans amb Finalitat d’Explotació Sexual (TEH) en els seus programes d’atenció integral a treballadores del sexe. També es detecten més puntualment casos de tracta en els serveis de l’entitat per a persones migrades i refugiades,  seguint els protocols establerts en cada cas.

La Creu Roja forma part de la Taula Interinstitucional sobre TEH, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i integrada per diverses entitats socials, institucions i cossos policials implicats en la lluita contra la el Tràfic d’Éssers Humans.

El proper 30 de juliol, es commemora el Dia Mundial contra la Tracta de Persones (ONU), una greu vulneració de drets humans, en què se segresten persones, per engany o ús de la força, per explotar-les després tant laboralment, com en la prostitució, mendicitat, tràfic d'òrgans, etc. Es considera que la tracta afecta 21 milions de víctimes arreu del món. Per a la Creu Roja, el principal repte és elevar la protecció preventiva de les persones que la pateixen, especialment les nenes i nens en situació de tracta d’éssers humans, en l’àmbit estatal i europeu, establint sistemes de coordinació, intervenció, protecció i seguiment de les unitats familiars.

Entre les presumptes víctimes ateses per Creu Roja, segueixen sent majoria les dones procedents de Nigèria, Camerun i Romania, però el canvi de perfil de les víctimes s’està donant de formada continuada: "cal tenir en compte la variable situació als països d'origen, ja que aquells països en conflicte o amb estats molt febles contribueixen a que les persones més vulnerables quedin exposades a xarxes de tracta d’éssers humans "- indica Rosa Flores,  responsable estatal del Programa contra la tracta de la Creu Roja. En aquest sentit, s'aprecia un sensible augment de víctimes procedents de Guinea Conakry, sent sobretot dones i homes molt joves, amb diferents finalitats d'explotació.

En aquest àmbit, la Creu Roja desenvolupa accions de formació i assessorament arreu de l’Estat per dotar els equips de les competències i eines necessàries per a la detecció i intervenció amb possibles víctimes de tracta. "Aquesta activitat es dirigeix ​​a totes les persones de la Creu Roja que treballen amb població immigrant: Equips de Resposta Immediata davant d’Emergències (ERIE) en costes, acollida humanitària, centres d'internament, atenció a sol·licitants d'asil en aeroports i altres punts fronterers, assentaments i, en general, en tots els projectes d'acollida o d'atenció a una població vulnerable en entorns de prostitució", explica Rosa Flores.

A Barcelona,  la Creu Roja desenvolupa programes d’atenció integral  (social i sanitària) a dones que exerceixen la prostitució tant al carrer, a través del projecte de la Unitat Mòbil de Salut -vehicle que es desplaça per diferents barris de Barcelona per atendre les usuàries-, com en pisos d’altern. Durant el 2016, la Unitat Mòbil de Salut va realitzar 2.617 intervencions amb dones treballadores del sexe, mentre que, en els pisos d’altern, es van atendre 217 usuàries.

En els serveis de la Creu Roja adreçats a treballadores del sexe, s’han detectat casos de Tracta d’Éssers Humans (TEH). L’abordatge dels casos i la derivació als circuits establerts  és complex i requereix  de un treball exhaustiu i prudent,  precisament per garantir en tot moment la protecció de la víctima, que de vegades no es reconeix com a tal o  pateix amenaces de la seva família al seu país d’origen.

La Creu Roja també participa a la Taula Interinstitucional sobre Tràfic d’Éssers Humans amb Finalitat d’Explotació Sexual, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, per establir, criteris i circuits de derivació entre les administracions, cossos de seguretat i entitats socials, que detecten en el seu dia a dia dones amb aquestes problemàtiques de difícil abordatge.

Segons el Circuit de Barcelona contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual (TEH), si en qualsevol moment del procés d'acompanyament (durant la detecció, l'atenció i la recuperació), la víctima decideix denunciar les persones responsables del delicte de tràfic, s'han de seguir les normes processals penals i el Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans a Catalunya relatives a les actuacions del ministeri fiscal, els òrgans judicials i el personal mèdic forenses i el Protocol marc estatal de protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans.

També se segueixen els protocols establerts en el cas de detectar víctimes de TEH als programes i serveis de la Creu Roja per a persones migrades i refugiades, com el que desenvolupa la Creu Roja al SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats) de l’Ajuntament de Barcelona. Això no obstant, en aquests serveis, la detecció d’aquests casos es produeix de forma més puntual.

Información Relacionada
 
Buscador de noticias

Política de privacidad  | © 2014 Creu Roja