900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Dia Internacional de la Dona: més del 60% de les persones que atèn la Creu Roja en programes socials són dones
08-03-2018
dona
Frases maxistes
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.
La bretxa salarial anual entre homes i dones és d’un terç i s’incrementa any rere any.
Els projectes d’Ocupació treballen per millorar les condicions laborals de les dones, a través del diàleg i la formació de les empreses, per assolir una societat lliure de desigualtats.

Tot i les reivindicacions i les victòries en matèria d’igualtat de gènere dels últims anys. La bretxa salarial, la privació de drets, l’accés a oportunitats i la desigualtat de gènere segueixen sent una realitat social.
La Creu Roja, com a organització humanitària que treballa amb persones vulnerables, està en contacte directe amb aquesta situació, i impulsa diferents projectes per prevenir la desigualtat i la violència i promoure una societat igualitària.  Entre ells, hi ha els programes d’Ocupació treballen per millorar les condicions laborals de les dones a través del diàleg i la formació de les empreses.

La bretxa del gènere
 
A Catalunya, segons les dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, la bretxa salarial anual entre homes i dones és d’un terç (32%) i s’incrementa any rere any (Informe Bretxa Salarial i Sostre de Vidre de Gestha). La bretxa de les pensions s’accentua encara més i ascendeix fins al 39%, a causa dels contractes a temps parcial que acostumen a tenir les dones al llarg de la seva trajectòria laboral.
Tanmateix, la bretxa de l’atur se situa dos punts percentuals per sobre en el cas de les dones (14,4%), mentre que els homes registren una taxa del 12,5%, segons l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2017. La taxa d’ocupació entre les dones encara se situa en 48,7%, 10 punts per sota que la dels homes.

Les dones, usuàries majoritàries

Més d’un quart de les dones (26%) que tenen una ocupació remunerada a Catalunya es troben en risc de pobresa, segons un informe de Comissions Obreres. El 2017 la Creu Roja ha atès 104.124 dones en els programes d’intervenció social, un 74.7% de les quals dins els programes d’extrema vulnerabilitat i de lluita contra la pobresa.
La Creu Roja, per tant, articula una sèrie de respostes destinades a disminuir l’impacte que aquesta desigualtat produeix, a través de projectes dirigits, d’una banda a pal·liar situacions de pobresa i privació material i prestar cobertura de necessitats bàsiques -com ara l’alimentació, suport a l’habitatge, vestuari, quotes de subministres, material i equipament escolar-. De l’altra, també treballa per millorar l’ocupació i afavorir la generació de mercats laborals inclusius que millorin les condicions laborals de les dones, a través del diàleg i la formació de les empreses.
 
Dones grans, cuidadores, llars monoparentals i cooperació al desenvolupament
 
Un altre dels eixos d’actuació és millorar la qualitat de vida de les persones grans. El 2017 es van a tendre 18.010 dones grans. El 96% de pensionistes de viudetat són dones amb una mitjana de pensió de 671€/mes, per sota del llindar de la pobresa.
De mitjana, les dones dediquen entre una i tres hores més que els homes a les tasques domèstiques; entre 2 i 10 vegades més de temps diari a la prestació de cures a fills i filles o persones majors amb dependència, segons dades d’ONU Dones. En aquest sentit, cal destacar que el 75% de les participants en els programes per a cuidadors i cuidadores familiars de persones amb dependència són dones i que el 79% de participants que viuen en llars monoparentals amb menors a càrrec són dones.
En l’àmbit de la Salut, les dones ocupen gairebé el doble de les intervencions -en accions d’assistència i de promoció de la salut i de prevenció de malalties transmissibles, accidents, o addiccions- amb 9.525 dones d’un total de 14.926 persones ateses.
En l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament, la Creu Roja duu a terme projectes dirigits a dones fonamentalment en països d'Àfrica i Amèrica del Sud amb l'objectiu d'aconseguir el seu apoderament socioeconòmic, millorar-ne les condicions de vida, enfortir les seves capacitats, i formar i sensibilitzar en matèria de violència de gènere i drets sexuals i reproductius en les comunitats en les quals habiten.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5
 
El 8 de març és també una oportunitat per reflexionar sobre com accelerar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides que afecten més directament les dones i les nenes, dins del marc de l’Agenda 2030.
En concret, l’objectiu número 5 busca aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i nenes, duent a terme accions que incideixin directament en l’avanç de l’objectiu número 8, que és l’impuls del treball decent i el creixement econòmic, que ens ha d’apropar a una societat més justa i igualitària.
Per cap d’aquesta activitat seria possible sense el veritable motor de la Creu Roja, que són el voluntariat, l’equip tècnic i les persones sòcies. De fet, de les 17.077 persones voluntàries de la Creu Roja, 9.806 són dones voluntàries, cosa que suposa el 57,42% dels seus membres; un percentatge que també tornen a superar elles quan parlem de persones sòcies (59,53%). Pel que fa a les treballadores, també són majoria en l’organització a tot Catalunya, sumant 950 d’un total de 1.357 persones treballadores, nombre que suposa el 70% de l’equip tècnic.

Informació Relacionada
 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja