900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Política ambiental
politica_ambiental_450x200

La Creu Roja, conscient de la important missió en matèria de sensibilització que duu a terme, assumeix el compromís d’establir els mecanismes necessaris per a que les activitats de l’entitat s’alineïn amb els següents principis de qualitat i protecció de l’entorn:

 • Fomentar la participació activa i el sentit de responsabilitat sobre l’impacte ambiental a través de la informació, de la formació i de la capacitació continuada.
   
 • Establir procediments i canals de comunicació i informació permanents amb les parts  interessades de la institució, proveïdors, alumnes, usuaris i amb el públic en general sobre les repercussions de la nostra activitat sobre el medi ambient.
   
 • Complir i assegurar el compliment de forma continua de la legislació, la reglamentació ambientals vigents i d’altres compromisos voluntaris que la institució pugui subscriure.
   
 • Proposar una intervenció ambiental de la Creu Roja basada en una concepció global de la qualitat de vida, la sensibilització i l'educació ambiental i amb el compromís per al desenvolupament sostenible de la vida al planeta.
   
 • Treballar per assolir i assegurar una alta i eficaç protecció del medi ambient, havent avaluat els impactes ambientals ocasionats per la nostra activitat, amb l'objecte de preveure'ls, eliminar-los o reduir-los
   
 • Col·laborar amb l’administració i altres entitats en les seves accions adreçades a la conservació i la millora del medi ambient
   
 • Disposar de programes per assolir els objectius i fites ambientals, amb la participació de tota la institució. Vetllant per la millora continuada i raonable del nostre comportament ambiental.
Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació mitjançant el nostre email de contacte.

Telèfon: 93 300 65 65

     

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja