900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
La seu de la Creu Roja a Catalunya, un edifici respectuós amb el medi ambient
26-10-2018
DSC02513
La traducció automàtica des del català a altres llengües pot no reproduir exactament el text original.

Cuidar del nostre entorn és responsabilitat de tots. La Creu Roja n’és conscient i treballa per aplicar-ho a tots els àmbits de la seva actuació. Entre ells, el funcionament de les seves seus. És un esforç que ve de lluny i que ara s’enfoca en els certificats de qualitat.

En aquest sentit,  l’edifici que l’entitat té a Barcelona està en vies d’aconseguir el certificat ISO 14001 pel seu sistema de gestió ambiental, en particular el del centre de formació. L'augment del percentatge de segregació de residus, la reducció dels residus d’envasos de plàstic -en un 10%-, l’augment de l’ús de paper ecològic -fins arribar al 40%- i de materials de neteja ecològics -fins el 80%- són els principals objectius d’aquest sistema de gestió ambiental en vies de certificació.  

Un pas més en un camí cap a la plena sostenibilitat que es va intensificar amb la remodelació, fa poc més d’un any, d’aquest edifici que dona cabuda als diversos departaments de la Creu Roja Catalunya. Amb aquesta reconstrucció i ampliació s’aconseguia un augment de les sinergies i del treball conjunt, es reduïa el temps de comunicació entre els diferents àmbits i es facilitaven les reunions.

Però el canvi no representa només un avenç a nivell d’eficiència laboral, també energètica. Perquè a l’hora d’encarar el pla de reforma es van tenir molt en compte els criteris de sostenibilitat ambiental i per això el resultat és un disseny respectuós amb el medi ambient. En concret, s’hi van instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum, un sistema intel·ligent de regulació de la llum natural i un altre de control de l’aire interior. Una xarxa de millores que es complementava amb un control centralitzat de la climatització i elements d’estalvi als banys, com detectors de presència o cisternes de doble descàrrega. 

Però els canvis a l’exterior necessiten també d’una conscienciació interior. Per això s’han realitzat campanyes de sensibilització interna als treballadors i treballadores. Com 'Menys i millor', impulsada per la Creu Roja Joventut, que fa incidència sobre diferents aspectes, com la reducció i el reciclatge d’envasos de plàstic o l’ús correcte dels recursos energètics.

Informació Relacionada
 
Cercador de notícies

Arxiu de notícies

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja