900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
01-07-2019
facana_cr_450x300
The automatic translation from catalan language to other languages might not reproduce exactly the original text.
L’edifici central de la Creu Roja a Catalunya, ubicat a Barcelona, ha reduït durant el primer semestre de 2019 la petjada de carboni gràcies al seu Sistema de Gestió Ambiental amb certificació ISO 14001, que ha comportat importants millores en eficiència energètica i en separació de residus, així com la disminució de l’ús de plàstics i la compra de productes ecològics.

Durant aquests primer semestre s’ha assolit la segregació del 70% dels residus mitjançant la distribució de contenidors específics per a plàstic i la campanya de  sensibilització ‘Menys es millor’. També s’ha reduït un 10% l’ús d’envasos i ampolles d’aigua a través de la col·locació de fonts per osmosis, l’ús d’ampolles de vidre i xerrades de sensibilització.

D’altra banda, s’ha substituït el paper de tot l’edifici per paper ecològic amb certificat Ecolabel i s’ha aconseguit que el 70% del productes de neteja utilitzats siguin ecològics, mesura que s’ha acompanyat amb una formació específica del personal de neteja.

Nou distintiu ambiental

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Distintiu Ambiental de Xarxa d’Oficines d’atenció al públic als centres de la Creu Roja d’Osona, l’Anoia, Sabadell, Terrassa, Mataró, Baix Llobregat Nord, Badalona, Santa Coloma i Barcelona (Joan d’Àustria).
Aquest distintiu reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. En aquest sentit, estableix criteris que tenen com a objectiu minimitzar l’impacte de les oficines sobre el medi i fomentar la sensibilitat ambiental entre els equips i persones usuàries.

El reconeixement dels centres de la Creu Roja ha estat possible gràcies al Grup de Reducció d’Empremta de Carboni creat fa set mesos per referents i tècnics de diverses assemblees i àmbits de la província de Barcelona.

 
News search

News archived

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja