900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Más de 116.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad necesitan ayuda humanitaria de la Cruz Roja en Cataluña
25-10-2019
observatori_web1
El grupo de edad que presenta más dificultades para salir de la pobreza es el de mayores de 50 años.
La traducción automática desde el catalán a otros idiomas puede no reproducir exactamente el texto original.

El 20% de les persones que l’any 2018 van sortir de la situació de pobresa tornen a requerir novament el suport de l’entitat.

Prop del 70% de les enquestades en situacions de pobresa més crònica són dones.

El grup d’edat que presenta més dificultats per a sortir de la pobresa són els majors de 50 anys.
    
Més del 80% de les persones que reben la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) encara no poden cobrir les despeses bàsiques de la llar.


Un total de 116.384 persones en situació d'extrema vulnerabilitat van requerir l’ajut de la Creu Roja durant el 2018 i van rebre suport mitjançant lliurament d'aliments, material escolar i ajudes econòmiques. Tot i que els indicadors macroeconòmics apunten al fet que els anys de crisis han passat, aquestes dades constaten que la recuperació econòmica no ha arribat encara als sectors més vulnerables de la població

De fet, de cada 10 persones que l’any passat van sortir de la situació de pobresa, dues tornen ara a necessitar ajuda humanitària de l’organització. Aquesta és una de les conclusions del 12è estudi de L’Observatori que duu per títol “Pobresa intermitent i fragilitat social” i que s’ha presentat avui a Barcelona. El document parteix d’una mostra de 877 persones enquestades ateses en programes per a persones en situació de vulnerabilitat de l’entitat.

L’estudi posa de manifest que malgrat els resultats esperançadors que es van obtenir en 2018, la condició de les persones que han aconseguit sortir d’una situació de pobresa intermitent és extremadament fràgil. Tant és així que, en una perspectiva de 2 anys, per cada 12 persones que consoliden la seva recuperació n’hi ha 21 que tornen a recaure-hi.


Majors de 50 anys i dones, col·lectius amb major cronicitat

Tot i que es tracta d’una dinàmica generalitzada, els grups més vulnerables a la cronificació de la seva situació de pobresa són les dones i les persones de més de 50 anys.
Les dones representen quasi el 70% del total d’aquest col·lectiu però la seva capacitat de millora és inferior: per cada 15 homes que consoliden la seva recuperació, només hi ha 11 dones que ho aconsegueixen.
Cal destacar que les famílies monoparentals –fonamentalment mares amb descendència– tenen una major tendència a dependre dels ajuts, mentre que presenten més dificultats per a la recuperació que la resta de famílies amb infants.
 

Per altra banda, cal  posar atenció en el grup de majors de 50 anys ja que o bé es troben al final de la seva vida laboral o bé ja no formen part de la població activa, fet que els dificulta en gran mesura recuperar l’autonomia econòmica. De fet, aq  uest col·lectiu es troba en una clara situació de cronificació: el 62% de les persones entre els 50-59 anys ha necessitat ajuda de manera continuada, percentatge que  arriba al 75% entre els majors de 60 anys.


Qualitat de l’ocupació, factor fonamental per a la recuperació

El 65% de famílies que consoliden la seva recuperació ho fan perquè obtenen un salari. No obstant això, encara queda un 29% que, tot i ser el treball la seva font d’ingressos principal, continua necessitant de les ajudes bàsiques de la Creu Roja per a poder sobreviure.
Es constata així, un cop més, que l’ocupació esdevé una condició necessària però insuficient per sortir de la situació de pobresa i que són la intensitat i la qualitat de la feina els factors fonamentals que incideixen en la recuperació de les persones.

En aquest sentit, cal assenyalar que el 36% de les famílies ateses tenen uns ingressos que se situen per sota dels 600€ mensuals, percentatge que arriba al 50% entre el col·lectiu més cronificat i que continua depenent dels ajuts. L’ajuda alimentària és el principal ajut que reben aquestes persones, per tant, a major cronicitat, més bàsica és l’ajuda que sol·liciten i que obtenen.
La freqüència d’altres tipus de suport de caire no material que permeten realitzar un treball més integral amb les persones també és molt més alta entre el col·lectiu que tendeix a la recuperació -18,4% enfront el 7,2%  amb major cronificació-.


Renda Garantida de Ciutadania, un dret encara en construcció

El percentatge de persones que reben la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)  ha augmentat respecte a l’estudi anterior i és justament la seva percepció el motiu pel qual el 13% de les persones deixen de necessitar l’ajuda de la Creu Roja. Però malgrat aquesta millora en la implantació d’aquest dret social, s’observa que encara queda un llarg recorregut per a la seva consolidació.

Així, més del 80% de les persones que reben la RGC encara no poden cobrir les despeses bàsiques de la llar. Es tracta d’una dada preocupant que fa que, amb una mitjana d’ingressos mensuals d’entre 800€ i 1.000€, i una mitjana de despeses de gairebé 700€, aquesta renda no resulti suficient per garantir les necessitats bàsiques.

D’altra banda, el procés per accedir-hi resulta complex de manera que el 35% de les persones enquestades a l’estudi demana assessorament en el procés de sol·licitud i tramitació de la prestació.

 

 
Buscador de noticias

Archivo de noticias

Política de privacidad  | © 2014 Creu Roja