900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Red Cross attends to more than 3.300 homeless home in Catalonia
25-11-2019
Onada Fred_web
The Units of Social Emergency offer blankets, foods and information on the available resources.
The automatic translation from catalan language to other languages might not reproduce exactly the original text.

Es treballa amb aquest col·lectiu tant en la cobertura de les necessitats bàsiques com en el suport integral i continuat per aconseguir la seva reinserció.

Les Unitats d’Emergència Social atenen al carrer persones sense llar per facilitar-los mantes, aliments i informació sobre els recursos disponibles.

 

Durant 2018, la Creu Roja ha proporcionat atenció a 3.354 persones que pateixen sensellarisme a Catalunya a través de diferents projectes destinats tant a cobrir les primeres necessitats d’aquest col·lectiu com a proporcionar-los suport integral i continuat per a la seva reinserció a la societat. Pel que fa a l’any en curs, només fins al mes d’agost s’han comptabilitzat ja 2.314 persones ateses.

L’entitat porta a terme, a través de l’atenció integral a persones sense llar, la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, etc.), alhora que facilita diferents alternatives que permeten disminuir l’estada al carrer (allotjament en albergs i recursos propis de l’entitat), fomenta accions de promoció de salut i potencia el restabliment de la xarxa familiar i/o social de les persones usuàries perquè puguin vèncer l’aïllament social que els envolta.


Assistència al carrer amb les Unitats d’Emergència Social

Des de l’organització també es desenvolupen intervencions amb les Unitats d’Emergència Social (UES) a diferents municipis, formades per equips que integren diferents disciplines com el treball social, l’assistència sanitària o la psicològica. Aquestes unitats realitzen sortides per localitzar al carrer persones sense llar amb l’objectiu de fer-los una atenció que ajudi a la reducció de danys davant la seva situació. En aquest sentit els informen i acompanyen a serveis i recursos propis o externs de la Creu Roja i els entreguen kits, mantes, begudes calentes, alhora que es facilita informació sobre recursos, derivació i seguiments de casos amb Serveis Socials.


Centres d’atenció i orientació

Per altra banda, la Creu Roja gestiona centres d’atenció diürna i nocturna per a persones sense llar en coordinació amb serveis socials i també posa a la seva disposició serveis bàsics com allotjament nocturn, atenció social i sanitària, menjadors, robers, espais de lleure, tallers o activitats.

Alhora, s’ofereixen serveis d’orientació sobre drets, tràmits i recursos vinculats al sistema social, sanitari, a l’enfortiment de la seva xarxa social i a la regularització de la seva situació administrativa.

L’organització augmenta el suport a les persones sense llar en situacions de baixades de temperatura extremes i onades de fred, ja que les persones sense llar són dels col·lectius més vulnerables a aquestes situacions. Es realitzen acolliments en albergs habilitats amb aquesta finalitat i es reparteixen begudes calentes i mantes, entre altres materials.

Segons les últimes dades recollides a l’informe ‘Població mal allotjada a Catalunya 2016’ de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, un total de 5.433 persones viuen al carrer o en centres de baixa exigència. El document assenyala també que 8.634 persones no tenen habitatge, és a dir, són adults que viuen en albergs o menors que viuen en centres d’acollida.

 

 

Related Information
 
News search

News archived

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja