900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Socis
 
FAQs

Pregunta:  Quina és la quota mínima?
Resposta:  

  • Persones físiques: la quota mínima anual recomanada és de 36 €. La quota mitjana actual està al voltant dels 63 €.

  • Persones jurídiques: la quota recomanada és de 150 €.

Pregunta:  Puc pagar la quota cada mes?
Resposta:  Vostè escull la periodicitat de pagament de la seva quota, bé sigui mensual, trimestral, semestral o anual. En el cas de periodicitat mensual, és recomanable que l’import mínim del rebut sigui al voltant de 10€.

Pregunta:  Puc domiciliar els meus rebuts al banc?
Resposta: Sí, vostè pot ordenar al seu banc que atengui els rebuts al seu nom procedents de la Creu Roja. És l’única forma de pagament prevista per la Creu Roja pel cobrament de la seva quota.

Pregunta:  Quan es realitza el càrrec bancari?
Resposta:  La primera setmana del mes següent a la subscripció. Si fos el cas, es pot sol·licitar que el primer càrrec es faci en un mes que no correspongui amb l’immediat a la subscripció.

Pregunta:  Quan es renova la meva subscripció?
Resposta:  La renovació és automàtica excepte si la persona sol·licita la modificació o anul·lació de les seves aportacions. 

Pregunta:  Tinc algún tipus d'avantatge fiscal per col·laborar amb la Creu Roja?
Resposta:  Si vostè és una persona física, l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) preveu una deducció del 25% de les seves aportacions. En el cas de les persones jurídiques, vostè pot deduir-ne el 35% de l’import del donatiu sobre la quota íntegra de l’Impost de Societats. La quantitat deduïble no superarà el 10% de la base impositiva, podent deduir-ne les quantitats excedents en exercicis posteriors fins a un màxim de 10 anys. Veure Llei 49/2002.

MOLT IMPORTANT: per poder desgravar és imprescindible disposar del seu Número d’Identificació Fiscal (NIF) o Codi d’Identificació Fiscal (CIF), segons el cas.

Pregunta:  A quin tipus de programes destina la Creu Roja les meves aportacions?
Resposta:  Vostè, com a membre de Creu Roja, formarà part de l’entitat que, amb les aportacions que realitzen els socis i sòcies, permet que el voluntariat i col·laboradors desenvolupin l’activitat i donin continuïtat a programes en favor dels col·lectius en situació vulnerable. 

Pregunta:  Puc rebre informació més detallada de les activitats que realitza la Creu Roja?
Resposta:  En tot moment, el soci/sòcia està permanentment informat, mitjançant els diferents canals de comunicació que la institució posa al seu servei: revistes, newsletters, notícies destacades... Alhora, es pot dirigir a l’assemblea local o comarcal de la Creu Roja corresponent a la seva localitat perquè puguin respondre-li les seves preguntes sobre les diverses activitats de l’entitat o donar-li informació complementària sobre els projectes que desitgi conèixer amb més detall. 

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació al nostre contacte per a Socis.

Telèfon: 900 104 971

 

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja