900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Voluntariat
 

Objectius

 • Consolidar la Creu Roja com a referent de voluntariat i com a organització diversa i plural, representada per tots els sectors de la societat.

 • Millorar de manera contínua la gestió del voluntariat de la institució.

 • Enfortir la institució, mitjançant la participació activa del voluntariat.

 • Promocionar i gestionar el voluntariat de manera coordinada en l'àmbit estatal i internacional, tant en el si del Moviment com en col.laboració amb altres organitzacions.

Funcions

 • Seguiment de la implantació del procés de Promoció, Incorporació i Participació del Voluntariat i del Sistema de Qualitat en la Gestió del Voluntariat.
  Planificació i organització de les reunions de l’equip de voluntariat de la demarcació de Barcelona i dels àmbits provincials de Voluntariat de la Creu Roja a Catalunya .

 • Orientació i assessorament a les assemblees locals/comarcals de la demarcació de Barcelona i dels àmbits provincials de voluntariat de la Creu Roja a Catalunya sobre els diferents processos en la gestió del voluntariat.

 • Suport a les assemblees locals/comarcals/provincials en la memòria anual de la Creu Roja.

 • Comunicació i Coordinació amb els referents de voluntariat de les assemblees locals/comarcals de la demarcació de Barcelona, els àmbits provincials de voluntariat de la Creu Roja a Catalunya i amb l’Oficina Central.

 • Disseny, execució i avaluació de recursos formatius relacionats amb la gestió del voluntariat (Sistema de Qualitat en la gestió de  voluntariat, Aplicació Informàtica de Voluntariat, etc.).

 • Organització del pla de treball a nivell autonòmic i provincial de les diferents Campanyes de Captació (informació, coordinació, seguiment i avaluació, distribució del material, detecció de necessitats de nous recursos, etc).

 • Resposta i derivació de les sol·licituds d’informació de voluntariat (Webs CR).

 • Seguiment del Voluntariat Social Corporatiu.

 • Gestió autonòmica i de la província de Barcelona de la coordinació i participació del voluntariat en activitats de vida associativa i de reconeixement: Fiaccolata (trobada de voluntaris de totes les Societats Nacionals de Creu Roja a Solferino), Concurs Autonòmic de Primers Auxilis, activitats vinculades al Dia Mundial de la Creu Roja, congressos de voluntariat, concurs de fotografia, etc.

 • Gestió autonòmica i de l’oficina territorial de Barcelona de la participació del voluntariat de la Creu Roja a la Marató anual de TV3.

 • Gestió de la participació del voluntariat a les convocatòries nacionals de la Creu Roja (medi ambient, social i socors) durant tot l’any i de les convocatòries provincials (24 h motos, Gran Premi Fórmula 1, 24 h cotxes...).

 • Gestió administrativa relacionada amb l’afiliació i participació del voluntariat (altes i baixes de les assemblees no descentralitzades, canvis de centre, certificació dels serveis voluntaris, distribució de les despeses dels carnets, etc.).  

 • Representació i participació com a Creu Roja a les executives i plenaris del Consell Català del Voluntariat i de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

 • Representació Institucional sobre diferents temes de voluntariat fora de la Institució.

 • Elaboració de projectes incorporats a sol·licituds de subvenció a nivell autonòmic, relatius a la promoció del voluntariat i elaboració de justificacions econòmiques i memòries relatives a les subvencions atorgades per a la promoció del voluntariat.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Telèfon: 93 300 65 65

Formació Bàsica Institucional online

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja