900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Gent Gran i Atenció a la Dependència
 

Objectius

Com a principals objectius, amb el conjunt de projectes i programes, es pretén donar una resposta integral a les necessitats dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i, en concret, de la gent gran, les persones en situació de dependència o amb discapacitats físiques o psíquiques, així com dels seus cuidadors/es

El principal objectiu és afavorir la inclusió social i potenciar la seva autonomia i independència. Així mateix, també es pretén sensibilitzar la ciutadania en matèria de salut, a més de potenciar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per poder innovar i oferir uns serveis personalitzats i de qualitat. Es plantegen diferents programes per a la gent gran i atenció a la dependència, buscant la promoció de l’autonomia, tant per a ells com per als seus familiars..

Funcions

Des de l’àmbit, gestionem els projectes i programes adreçats al col·lectiu de persones grans o amb dependència i a les seves famílies o persones cuidadores, en col·laboració amb la xarxa d’assemblees territorials de la Creu Roja i diferents entitats i administracions.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació al nostre contacte per Gent Gran i Atenció a la Dependència.

Telèfon: 902 22 21 92

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja