900 22 11 22

 
Creu Roja
FacebookTwitterInstagramFlickrSlideShareIssuuGoogle+Youtube
 
 
 
 
 
 
Centre de Coordinació
 

Objectius

  • Rebre, gestionar i/o derivar les trucades, demandes o actuacions, que es puguin desenvolupar dins del Centre de Coordinació, relacionades amb els plans, programes, projectes, activitats o tasques que s’hagin establert amb cadascun dels àmbits o assemblees territorials de la Creu Roja i/o amb les administracions.

  • Suport de continuïtat per a l’acció de la Creu Roja, servint com a referent a l’organització, els organismes públics i privats i la població en general.

  • Ser referent tecnològic per al desenvolupament de l’acció, amb les infraestructures necessàries per poder desenvolupar directament l’acció o per poder derivar-la al territori.

  • Ser referent d’informació de l’acció de la Creu Roja, amb mecanismes tecnològics que permetin una ràpida, àgil i eficaç comunicació a les bases de dades de la institució de forma programada o urgent.

  • Amb un acord previ, el Centre de Coordinació intervindrà en qualsevol àmbit i programa que requereixi dels seus serveis.

Missió

La missió del Centre de Coordinació de la Creu Roja és atendre, informar i gestionar de forma efectiva els projectes, activitats o accions que es desenvolupen a l’entitat i que necessiten d’una plataforma tecnològica i d’una atenció continuada, en un marc de treball visible i proper a tothom.

Visió

La institució humanitària vol un Centre de Coordinació obert, accessible, operatiu i de qualitat on, amb l’ajut de la tecnologia, es desenvolupin projectes per a tothom i amb una voluntat de servei vers els usuaris, les administracions i l’equip humà de la Creu Roja.


Funcions

El Centre de Coordinació de la Creu Roja Catalunya ha de ser un punt de referència tecnològic, on s'aglutinin tots els recursos necessaris per convertir-se en un espai d’atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Dóna suport als projectes que, per les seves característiques, requereixin centralitzar l’atenció al Centre de Coordinació, que esdevé així un punt  facilitador  de l’atenció continuada i de proximitat.

Contacte

Adreça: c/ Joan d'Àustria 118
08018 Barcelona

Demana més informació al nostre contacte al Centre de Coordinació.

Telèfons: 704 202 224 / 93 300 65 65 / 900 22 11 22 / 93 489 00 16

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja